Personální audit

Naplňují vaši manažeři svůj potenciál? Je jejich manažerský styl a přístup ve shodě s plány a potřebami vaší společnosti? Odpovídá manažer vaší kultuře a skvěle ji reprezentuje? Je na správném místě? Dokáže se lépe pracovně seberealizovat na jiném pracovním místě, v jiné roli? Dokážeme vám transparentně a objektivně pomoci s odpovědí na tyto otázky.

Skvělý nástroj pro rozhodování v situacích

Je pracovník připravený na kariérní růst, může převzít manažerskou roli?
Který se 2 kandidátů je vhodnější na ředitelskou pozici?
Jsou naše dojmy z pohovorů správné, opravdu má kandidát potřebné kompetence?

Realizace

V rámci personálního auditu se zaměříme na praktické ověření klíčových kompetencí a potenciálu pro další rozvoj. Využijeme nástroje jako je psychodiagnostika, případové studie, argumentační cvičení, hraní rolí, prezentace apod. Personální audity připravujeme vždy na míru potřeb firmy a konkrétní situace.

Výstup

Výstupem je jasné doporučení pro vaše rozhodnutí včetně zhodnocení relevantních silných stránek a rozvojových potřeb. Hodnocenému poskytneme zpětnou vazbu, klientovi písemný report.

Ozvěte se nám Ozvěte se nám

Ozvěte se nám