Outplacement

Vytvořte podmínky pro férový odchod vašich pracovníků ze zaměstnání formou outplacementu. S naší podporou se pro propouštěné zaměstnance změna stane příležitostí.

V průběhu outplacementu poskytneme individuální a osobní přístup k dané společnosti a jednotlivcům, kteří jsou zasaženi propouštěním. Nasměrujeme odcházející zaměstnance při hledání jejich nové profesní dráhy a nalezení nového pracovního místa. Máme ověřeno, že pro usnadnění jejich odchodu je žádoucí citlivý přístup zkušeného konzultanta-psychologa, který poskytne podporu jak propouštějícím, tak zejména propouštěným.

Hledání práce je dovednost

Známe výběrová řízení z „druhé strany“. Moderní testování, AC, vedení pohovorů, analýza životopisů – dokážeme vás hledání práce naučit a připravit na výběrová řízení.

Poskytujeme podporu

Propuštění zaměstnance anebo být propuštěný znamená velký stres. Dokážeme oběma stranám poskytnout efektivní podporu a proměnit negativní situaci v dobrou příležitost.

Individuální přístup

Vždy plně respektujeme, kdo jste, co máte za sebou, kde jste dnes a kam si přejete jít. Efektivně vás podpoříme našimi znalostmi a zkušenostmi z různých oborů a trhů.

david-petru (1)

David  

Práce s lidmi, kteří se ocitnou bez svého zavinění v situaci, že musí řešit často přímo existenční otázky svého života, mě naplňuje. Jsem vždy osobně šťastný, když se nám podaří najít pro dotyčného novou perspektivu. Jsou to krásné momenty naší práce!

british-american-tobacco

Reference klienta British American Tobacco

Spolupráce s Hill Woltron vznikla z důvodu slučování společností British American Tobacco a Scandinavian Tobacco na českém trhu. Protože některé pozice byly zdvojeny, vyvstala nutnost se s některými zaměstnanci rozloučit. Jednalo se hlavně o pozice obchodních zástupců a o pozice nižšího a středního managementu.

Cílem outplacementového projektu bylo podpořit odcházející zaměstnance při hledání nové životní perspektivy, pomoci jim nalézt novou pracovní příležitost a kariéru, pomoci jim co nejrychleji porozumět tuzemskému trhu práce. Chtěli jsme zajistit aktivní podporu při hledání nového zaměstnání a v neposlední řadě neutralizovat negativní emoce, a tím i snížit riziko odchodu dalších zaměstnanců z firmy.

Konzultanti společnosti začali jednat okamžitě po oznámení konkrétních personálních změn ve firmách. Odcházející zaměstnanci, kteří o službu outplacementu projevili zájem, byli ze strany Hill Woltron ihned kontaktováni a s každým byl sjednán konkrétní plán podpory (skupinové workshopy, individuální pohovory, testování apod.).

Účastníci programu pozitivně hodnotili profesionální přístup konzultantů, jejich odbornost a praktické zkušenosti, a hlavně skutečně individuální péči. Jako klient jsme pak oceňovali proaktivní komunikaci a pravidelné reportování o postupu programu a o umisťování jednotlivých zaměstnanců.

Konzultanti společnosti také dokázali flexibilně reagovat na aktuální situaci (počet účastníků programu se postupem času mírně měnil). Spolupráci s Hill Woltron v rámci slučování British American Tobacco a Scandinavian Tobacco hodnotíme jako dobrou investici, která výrazně přispěla k úspěchu celého projektu.

Klára Žižková, Head of HR, British American Tobacco Czech Republic

Ozvěte se nám

Ozvěte se nám