Outplacement

Vytvořte podmínky pro férový odchod vašich pracovníků ze zaměstnání formou outplacementu. S naší podporou se pro propouštěné zaměstnance stane změna příležitostí.

V průběhu outplacementu poskytneme individuální a osobní přístup k dané společnosti a jednotlivcům, kteří jsou zasaženi propouštěním. Nasměrujeme odcházející zaměstnance při hledání jejich nové profesní dráhy a nalezení nového pracovního místa. Máme ověřeno, že pro usnadnění jejich odchodu je žádoucí citlivý přístup zkušeného konzultanta-psychologa, který poskytne podporu jak propouštějícím, tak zejména propouštěným.

Učíme jak změnit práci

Známe výběrová řízení z „druhé strany“. Moderní testování, AC, vedení pohovorů, analýza životopisů – dokážeme propouštěné naučit najít dobrou práci a připravit se na výběrová řízení.

Poskytujeme podporu

Propuštění zaměstnance anebo být propuštěný znamená velký stres. Dokážeme oběma stranám poskytnout efektivní podporu a proměnit negativní situaci v dobrou příležitost.

Máme individuální přístup

Vždy plně respektujeme, koho podporujeme, co má za sebou, kde je dnes a kam si přeje jít. Každého efektivně podpoříme našimi znalostmi a zkušenostmi z různých oborů a trhů.

david-petru (1)

David  

Práce s lidmi, kteří se ocitnou bez svého zavinění v situaci, že musí řešit často přímo existenční otázky svého života, mě naplňuje. Jsem vždy osobně šťastný, když se nám podaří najít pro dotyčného novou perspektivu.

british-american-tobacco

Reference klienta British American Tobacco

Spolupráce s HILLWoltron vznikla z důvodu slučování společností British American Tobacco a Scandinavian Tobacco na českém trhu. Cílem bylo podpořit odcházející zaměstnance při hledání nové životní perspektivy.

Konzultanti společnosti začali jednat okamžitě po oznámení konkrétních personálních změn ve firmách. Odcházející zaměstnanci, kteří projevili zájem, byli ze strany HILL Woltron ihned kontaktováni a s každým byl sjednán konkrétní plán podpory (skupinové workshopy, individuální pohovory, testování apod.).

Účastníci programu pozitivně hodnotili profesionální přístup konzultantů, jejich odbornost a praktické zkušenosti, a hlavně skutečně individuální péči. Jako klient jsme pak oceňovali proaktivní komunikaci, flexibilitu a pravidelné reportování o postupu programu a o umisťování jednotlivých zaměstnanců.

Spolupráci hodnotíme jako dobrou investici, která výrazně přispěla k úspěchu celého projektu.

Klára Žižková, Head of HR, British American Tobacco Czech Republic

Ozvěte se nám Ozvěte se nám

Ozvěte se nám