Manažerské audity

V rámci manažerských auditů identifikujeme silné stránky a rozvojové příležitosti a růstové možnosti profesionálů na top manažerské úrovni. Výstupem je individuální zpětná vazba pro kandidáta (i interního) a písemná zpráva s jasným doporučením pro klienta.

Skvělý nástroj pro rozhodování v situacích

Je pracovník připravený na kariérní růst, může převzít manažerskou roli? Který se 2 kandidátů je vhodnější na ředitelskou pozici? Jsou naše dojmy z pohovorů správné, opravdu má kandidát potřebné kompetence?

Realizace

V rámci auditu manažerských kompetencí se zaměříme na praktické ověření klíčových kompetencí. Využijeme nástroje jako je psychodiagnostika, případové studie, argumentační cvičení, hraní rolí, prezentace apod. Audity manažerských dovedností připravujeme vždy na míru potřeb firmy a konkrétní situace a pozice

Výstup

Výstupem je jasné doporučení pro vaše rozhodnutí včetně zhodnocení relevantních silných stránek a rozvojových potřeb. Hodnocenému poskytneme zpětnou vazbu, klientovi písemný report.

Ozvěte se nám Ozvěte se nám

Ozvěte se nám