Kompetenční modely

Kompetenční model patří mezi moderní nástroje používané ve firmách k řízení lidí, jejich náboru i dalšímu rozvoji. Kompetenční model je označení pro ucelený popis dovedností, který je požadovaný pro výkon určité pozice. Společnost HILL poskytuje komplexní služby jak při tvorbě nového kompetenčního modelu, tak i při jeho případné adaptaci. Vždy vycházíme z potřeb našich klientů a do kompetenčního modelu zapracováváme popis pracovní pozice (job description), ale i firemní kulturu a hodnoty společnosti.

Kompetenční model připravený ve spolupráci s naší společností HILL pro Vás bude užitečným nástrojem pro většinu personálních aktivit – výběr zaměstnanců, nastavení assessment center, hodnocení stávajících zaměstnanců, rozvojové programy – 360° hodnocení, development centrum apod.


Kontaktní formulář

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

We would like to hear from you. Please send us a message by filling out the form below and we will get back with you shortly.