Hledání potenciálu

Kdo z pracovníků v oddělení úspěšně zvládne roli nástupce manažera? Kde najdeme budoucí leadery pro naší společnost? Kdo má vlohy a ambice pro manažerské pozice, které budeme v budoucnu potřebovat? Umíme vám pomoci s nalezením těchto lidí uvnitř vaší společnosti a přípravou talent management programů.

Skvělý nástroj pro rozhodování v situacích

Kteří pracovníci mají potenciál pro další růst? Kdo má manažerské ambice? Jak si připravíme a vychováme talenty do budoucna? Kdo povede jednou naší firmu?

Realizace

V rámci auditu manažerských kompetencí se zaměříme na praktické ověření klíčových kompetencí. Využijeme nástroje jako je psychodiagnostika, případové studie, argumentační cvičení, hraní rolí, prezentace apod. Audity manažerských dovedností připravujeme vždy na míru potřeb firmy a konkrétní situace a pozice

Výstup

Výstupem je jasné doporučení pro vaše rozhodnutí včetně zhodnocení relevantních silných stránek a rozvojových potřeb jednotlivých pracovníků. Hodnocenému poskytneme zpětnou vazbu, klientovi písemný report.

Ozvěte se nám Ozvěte se nám

Ozvěte se nám