Etický kodex Hill Woltron konzultantů

Dodržování našich hodnot a zásad nám pomáhá v naší každodenní práci. Náš dlouhodobý úspěch je postavený na vztazích a důvěře, kterou v nám dávají naši klienti a naši kandidáti a účastníci rozvojových programů. Tuto důvěru nikdy nezklameme.

 

Naše zásady:

Jsme tu pro naše zákazníky a vždy usilujeme o poskytnutí co nejlepší služby.

Naší snahou je co nejlépe porozumět potřebám našich klientů.

Jednáme eticky a transparentně.

Poskytujeme všem rovné šance.

V našem prostředí každý může svobodně vyjádřit svůj názor.

Odmítáme jakoukoli korupci a práci pro firmy/organizace, které se chovají neeticky.

Chráníme důvěrné informace našich klientů i kandidátů a pracujeme diskrétně.

Poskytujeme podle svého svědomí a nejlepší možné znalosti a technických možností pravdivé a úplné informace všem zúčastněným.

Dodržujeme platné zákony.