Competence based interviews/ behaviorální pohovory

Správný člověk na správném místě je výrazně efektivnější, motivovanější a úspěšnější! Smyslem naší práce je propojovat vzdělání, zkušenosti, osobnost, talent a ambice kandidáta s firemní kulturou, potřebami a plány našich klientů.

Náš postup je vždy připravovaný podle vašich potřeb a situace na daném segmentu trhu práce.

Začínáme briefingem s klientem
Vytváříme strategii vyhledávání kandidátů
Připravíme profesionální inzerci a umístíme ji v relevantních médiích
A/nebo zmapujeme trh a aktivně oslovíme potenciální kandidáty
V rámci osobních pohovorů a testování ověříme jejich osobnost a předpoklady, posoudíme profesní zkušenosti
Připravíme short list a složky kandidátů a doporučíme vám ty nejvhodnější
Za doporučené kandidáty poskytujeme nadstandardní záruku
Zůstaneme v kontaktu s klientem i kandidátem, abychom si byli jistí, že vše funguje, jak si všichni přejí.

 

Všichni HILL konzultanté jsou profesionálové v oblasti vedení pohovorů. Využíváme metody BEI (behavioral event interview) a CBI (competence based interview). Jedná se o skvělé techniky dotazování, jakým způsobem se pohovorovaný chová v určitých situacích s tím, že tento způsob úspěšně predikuje budoucí jednání.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás