Behaviorální pohovory, competence based interviews

Všichni HILL konzultanté jsou profesionálové v oblasti vedení pohovorů. Využíváme metody BEI (behavioral event interview) a CBI (competence based interview). Jedná se o skvělé techniky dotazování, jakým způsobem se pohovorovaný chová v určitých situacích s tím, že tento způsob úspěšně predikuje budoucí jednání.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás