Audity kompetencí

Kompetenční model patří mezi moderní nástroje používané ve firmách k řízení lidí, jejich náboru i dalšímu rozvoji. Označuje ucelený popis dovedností, který je požadovaný pro výkon určité pozice.

Smyslem auditu kompetencí je posoudit, zda je zaměstnanec připravený na další kariérní krok, případně popsat oblasti, na jejichž rozvoji je třeba ještě pracovat. Připravujeme i čistě manažerské audity, kde identifikujeme silné stránky a růstové možnosti profesionálů od středních po top manažerské úrovně.

Skvělý nástroj pro rozhodování

Který ze 2 zaměstnanců je vhodnější na vedoucí pozici?
Jsou naše dojmy správné, opravdu má kandidát potřebné kompetence? Je připravený na profesní růst, může převzít odpovědnější roli?

Realizace

V praxi ověříme klíčové kompetence. Využijeme nástroje jako je psychodiagnostika, případové studie, argumentační cvičení, hraní rolí, prezentace apod. Audity připravujeme vždy na míru potřeb firmy a konkrétní situace a pozice.

Výstup

Výstupem je jasné doporučení pro vaše rozhodnutí, včetně zhodnocení relevantních silných stránek a rozvojových potřeb. Hodnocenému poskytneme zpětnou vazbu, klientovi strukturovanou zprávu.

Poskytujeme také komplexní služby při adaptaci dosavadního kompetenčního modelu, stejně jako při tvorbě zcela nového. Vždy vycházíme z potřeby klienta a do modelu zapracováváme nejen popis pracovní pozice (job description), ale i firemní kulturu a hodnoty společnosti.

Kompetenční model připravený ve spolupráci s našimi konzultanty je užitečný nástroj pro většinu personálních aktivit – výběr zaměstnanců, nastavení assessment a development center a dalších rozvojových programů (360° hodnocení), nebo hodnocení zaměstnanců.

Ozvěte se nám Ozvěte se nám

Ozvěte se nám